Nyheter2020-03-24T17:33:09+01:00

Aktuelle nyheter.

Få et lite innblikk i vårt arbeid og våre metoder, utfordringer vi og våre kunder står ovenfor, og hvordan vi er med på å løse disse.

HAR DERE BEHOV FOR BAKGRUNNS SJEKK?

Navigare Security gjennomfører bakgrunns kontroller av personer som er aktuelle for posisjoner og stillinger. Det vil være en god investering å undersøke en persons bakgrunn før ansettelse. Slik vil du som arbeidsgiver sikre at [...]

SIKKERHETEN TIL DINE ANSATTE

Hva gjør din virksomhet om ansatte blir truet eller blitt utsatt for andre ubehagelige episoder? Det kan være problematisk for bedrifter å håndtere trusler og ubehagelige samtaler som skaper usikkerhet på arbeidsplassen. Det er [...]

UTFORDRINGER I NORGE ELLER ANDRE EUROPISKE LAND ?

Vi har i løpet av de siste årene løst en rekke oppdrag for bank, inkassoselskap samt privatpersoner i utlandet. Gjennom vårt utstrakte kontaktnett lykkes vi ofte med å tilbakeføre verdier og identifisere personer. Vi [...]

Sikkerhet – Industrispionasje

Ingeniør pågrepet av PST: Skal ha overlevert informasjon til Russland Er vi nordmenn naive? Spørsmålet kan være legitimt å stille, ikke minst til dem som har ansvaret for sikkerheten i privat og statlig virksomhet. Det [...]

Var du og din virksomhet forberedt på krisen?

Etter å ha holdt pusten de siste månedene, i uvisshet over hvilen utvikling verdenspandemien skulle ta, kan mange i samfunnet endelig begynt å puste roligere. Uvissheten er fortsatt til stede, da vi ikke vet hvordan, [...]

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår, være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt [...]

Risiko og konsekvens

Er din virksomhet usikker på de sikkerhetsmessige aspekter ved å operere i utfordrende regioner? Det å være forberedt på at det uventede kan skje, for deretter å kunne sette inn de nødvendige tiltak for [...]

Kidnappingsrisiko i Norge

Fredag 18.1.18 var jeg på et foredrag i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd. Foredraget var for ca. 80 personer fra næringsliv og privat. Temaene for foredraget var risiko for kidnapping i dag, noen eksempler på [...]

Viva España

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden hjalp jeg mange nordiske borgere. Dessverre var det mange som ble lurt, svindlet, bedratt [...]

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

Desember er en måned hvor det dessverre er økning i antall voldtekter. Det drikkes mer alkohol enn ellers i året, og noen blander alkohol og andre preparater, bevisst eller ubevisst. Vurderingsevnen blir nedsatt, noe som gjør at vi ikke tenker og handler fornuftig.

HAR DERE BEHOV FOR BAKGRUNNS SJEKK?

Navigare Security gjennomfører bakgrunns kontroller av personer som er aktuelle for posisjoner og stillinger. Det vil være en god investering å undersøke en persons bakgrunn før ansettelse. Slik vil du som arbeidsgiver sikre at [...]

SIKKERHETEN TIL DINE ANSATTE

Hva gjør din virksomhet om ansatte blir truet eller blitt utsatt for andre ubehagelige episoder? Det kan være problematisk for bedrifter å håndtere trusler og ubehagelige samtaler som skaper usikkerhet på arbeidsplassen. Det er [...]

UTFORDRINGER I NORGE ELLER ANDRE EUROPISKE LAND ?

Vi har i løpet av de siste årene løst en rekke oppdrag for bank, inkassoselskap samt privatpersoner i utlandet. Gjennom vårt utstrakte kontaktnett lykkes vi ofte med å tilbakeføre verdier og identifisere personer. Vi [...]

Sikkerhet – Industrispionasje

Ingeniør pågrepet av PST: Skal ha overlevert informasjon til Russland Er vi nordmenn naive? Spørsmålet kan være legitimt å stille, ikke minst til dem som har ansvaret for sikkerheten i privat og statlig virksomhet. Det [...]

Var du og din virksomhet forberedt på krisen?

Etter å ha holdt pusten de siste månedene, i uvisshet over hvilen utvikling verdenspandemien skulle ta, kan mange i samfunnet endelig begynt å puste roligere. Uvissheten er fortsatt til stede, da vi ikke vet hvordan, [...]

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår, være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt [...]

Risiko og konsekvens

Er din virksomhet usikker på de sikkerhetsmessige aspekter ved å operere i utfordrende regioner? Det å være forberedt på at det uventede kan skje, for deretter å kunne sette inn de nødvendige tiltak for [...]

Kidnappingsrisiko i Norge

Fredag 18.1.18 var jeg på et foredrag i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd. Foredraget var for ca. 80 personer fra næringsliv og privat. Temaene for foredraget var risiko for kidnapping i dag, noen eksempler på [...]

Viva España

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden hjalp jeg mange nordiske borgere. Dessverre var det mange som ble lurt, svindlet, bedratt [...]

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

Desember er en måned hvor det dessverre er økning i antall voldtekter. Det drikkes mer alkohol enn ellers i året, og noen blander alkohol og andre preparater, bevisst eller ubevisst. Vurderingsevnen blir nedsatt, noe som gjør at vi ikke tenker og handler fornuftig.

Viva España

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden hjalp jeg mange nordiske borgere. Dessverre var det mange som ble lurt, svindlet, bedratt [...]

SIKKERHETEN TIL DINE ANSATTE

Hva gjør din virksomhet om ansatte blir truet eller blitt utsatt for andre ubehagelige episoder? Det kan være problematisk for [...]

Sikkerhet – Industrispionasje

Ingeniør pågrepet av PST: Skal ha overlevert informasjon til Russland Er vi nordmenn naive? Spørsmålet kan være legitimt å stille, ikke [...]

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, [...]

Risiko og konsekvens

Er din virksomhet usikker på de sikkerhetsmessige aspekter ved å operere i utfordrende regioner? Det å være forberedt på at [...]

Kidnappingsrisiko i Norge

Fredag 18.1.18 var jeg på et foredrag i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd. Foredraget var for ca. 80 personer fra næringsliv [...]

Viva España

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden [...]

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

Desember er en måned hvor det dessverre er økning i antall voldtekter. Det drikkes mer alkohol enn ellers i året, og noen blander alkohol og andre preparater, bevisst eller ubevisst. Vurderingsevnen blir nedsatt, noe som gjør at vi ikke tenker og handler fornuftig.

Go to Top