Våre

samarbeidspartnere.

Våre

samarbeidspartnere.

Navigare Security har tilknyttet seg gode samarbeidspartnere, både for kompetanse, kursing, tekniske løsninger og utstyr.

S.I.P Group

S.I.P Group er en av våre samarbeidspartnere på manuelle og tekniske sikkerhetsløsninger, så vel som kompetanse. S.I.P Group er et selskap bestående av faglig sterke personer, praktikere, akademikere, og et operativt mannskap. Selskapets operative stab har politi-faglig utdanning og erfaring innen teknisk- såvel som taktisk etterforskning.

Sikkerhetsakademiet

Sikkerhetsakademiet er vår samarbeider innen kursing. Selskapet leverer et bredt spekter av kurs innen sikkerhet, med høyt kvalifiserte og erfarne instruktører, både innen kurs, øvelser og reelle caser.

City Security

City Security er et selskap med vel over 270 ansatte, hvorav flere innehar kompetanse og erfaring fra over 20 år i vekterbransjen. Deres hovedfokus ligger på stasjonært vakthold og mobilt vakthold, men med erfaring utover den ordinære oppgaven innen sikkerhet.

Pro Sec

Pro Sec Professional Security har med sine 30 år i bransjen Norges lengste erfaring med arrangementssikring. Deres kompetanse gjør dem til en nyttig samarbeidspartner under både planlegging og gjennomføring.

GK Sikkerhet

GK sikkerhet er vår underleverandør på avanserte alarmsystemer kombinert med kameraløsninger.

Mil Sec

Mil Sec er vår underleverandør på fysiske sikkerhetsløsninger som dører, sikring av vinduer, rettrettrom og lignende. 

S.I.P Group er en av våre samarbeidspartnere på manuelle og tekniske sikkerhetsløsninger, så vel som kompetanse. S.I.P Group er et selskap bestående av faglig sterke personer, praktikere, akademikere, og et operativt mannskap. Selskapets operative stab har politi-faglig utdanning og erfaring innen teknisk- såvel som taktisk etterforskning.

Sikkerhetsakademiet er vår samarbeider innen kursing. Selskapet leverer et bredt spekter av kurs innen sikkerhet, med høyt kvalifiserte og erfarne instruktører, både innen kurs, øvelser og reelle caser.

City Security er et selskap med vel over 270 ansatte, hvorav flere innehar kompetanse og erfaring fra over 20 år i vekterbransjen. Deres hovedfokus ligger på stasjonært vakthold og mobilt vakthold, men med erfaring utover den ordinære oppgaven innen sikkerhet.

Pro Sec Professional Security har med sine 30 år i bransjen Norges lengste erfaring med arrangementssikring. Deres kompetanse gjør dem til en nyttig samarbeidspartner under både planlegging og gjennomføring.

GK sikkerhet er vår underleverandør på avanserte alarmsystemer kombinert med kameraløsninger.

Mil Sec er vår underleverandør på fysiske sikkerhetsløsninger som dører, sikring av vinduer, rettrettrom og lignende. 

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud