Hva gjør din virksomhet om ansatte blir truet eller blitt utsatt for andre ubehagelige episoder?

Det kan være problematisk for bedrifter å håndtere trusler og ubehagelige samtaler som skaper usikkerhet på arbeidsplassen. Det er mange faktorer som skal hensyntas og arbeidsmiljøet skal ivaretas. Vi tilbyr risiko og sårbarhetsanalyser. Videre gjennomføres tiltak som er dempende og effektive som fører til at problemet løser seg. I majoriteten av de tilfeller hvor kunder  kontakter oss som en følge av ubegrunnede trusler, stalking eller annen ubehagelig tilnærming har vi løst sakene med våre konflikt reduserende tiltak.

Samtidig tilbyr vi skreddersydde konflikthåndteringskurs for dine ansatte. Erfaring viser at våre kurs skaper ekte trygghet. Våre instruktører er utdannelse i faget og har lang erfaring. Ta kontakt for et tilbud!