Hjem2022-09-06T16:45:03+02:00

Velkommen.

Velkommen til Navigare Security AS – et selskap som leverer rådgivning, kurs og sikkerhetsløsninger rettet mot både næringsliv, offentlige virksomheter og privatpersoner. Vi har lang erfaring fra oppdrag både i Norge og i utlandet, spesielt for virksomheter etablert i områder med sikkerhetsmessige utfordringer.

Våre tjenester.

Vi leverer våre tjenester på et strategisk, operasjonelt og praktisk nivå. Det følger en naturlig gang i utforming av nye sikkerhetstiltak og forbedring av eksisterende løsninger.

Samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere.

Siste nytt.

Få et lite innblikk i vårt arbeid og våre metoder, utfordringer vi og våre kunder står ovenfor, og hvordan vi er med på å løse disse.

Nyttige erfaringer

Vi leser regelmessig om personer og firma som blir forsøkt bedratt eller blir offer for bedragerier. Konsekvensene blir [...]

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Go to Top