Jeg har arbeidet i områder av verden der det kan virke som et menneskeliv har liten verdi. Med egne øyne har jeg opplevd grusomheter jeg ikke unner noen å se. Og de sterke bildene som stadig dukker opp på netthinnen må jeg leve med resten av livet.

Kato

Kato Stokkan, daglig leder

Når det er sagt har jeg også fått med meg gode minner fra mange sterke menneskemøter på mine oppdrag i trusselutsatte områder rundt i verden. Jeg har hatt gleden av å møte og samarbeide med flotte folk som har gjort uslettelige inntrykk på meg, mennesker som med sin væremåte og framferd i seg selv har vært med på å skape fred og balanse.

Aldri løsnet et eneste skudd

Gjennom alle disse årene har jeg og mine medarbeidere vært i mange farlige situasjoner, der våpen har vært en del av vårt arbeidsantrekk. Men til tross for den høye risikoen vi har utsatt oss selv for på oppdrag for å beskytte eller skape trygghet, har vi aldri løsnet et eneste skudd. Hvordan har det vært mulig?

Jeg er overbevist om at grunnen er vår grunnleggende holdning om alltid å tenke fredfulle løsninger for å dempe konfliktnivået. I all beskjedenhet vil jeg si at vi er gode til å behandle mennesker, og vi er nøye med å velge riktige folk til oppdragene vi er engasjert i.

God kommunikasjon og tillit

Ved å vise respekt og ta hensyn til lokalbefolkningen, skape god kommunikasjon og få en forståelse av lokal kultur og samfunnsstruktur oppnår vi å få nødvendig tillit for å kunne sikre full effekt på jobben vi skal gjøre for våre oppdragegivere.

Hvis vi lykkes med å få lokalbefolkningen til å spille på lag med oss, da har vi vunnet en stor seier. For hvis de lokale liker oss vil de også varsle oss hvis noe skjer. Og disse trådene ut i lokalbefolkningen er viktige å opprettholde gjennom hele prosessen.

I våre analyser og rapporter har vi derfor også med utfordringer lokalbefolkningen lever med, som for eksempel at de må gå mange kilometer for å hente vann. Da innhenter vi opplysninger om hva det vil koste å bore etter vann og hvordan man kan få laget en brønn. På den måten vil folket få en sterk tillit til oss, som igjen gjør arbeidet vårt enklere og tryggere.

Vår jobb er å forebygge

Vi vil representere en forskjell ved å vise respekt for andre mennesker, andre kulturer og andres måte å tenke på. Dette bærer hele vår ”Standard Operation Procedure” preg av.

Vi satser alltid på å ha en defensiv rolle, vise en passiv og konfliktdempende framferd og alltid gjøre hva vi kan for å dempe aggressiviteten.

Vi er her for å skape trygghet

Kato Stokkan, daglig leder i Navigare Security AS