Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår, være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt kan bli betydelige og kostbare.

Mens denne artikkelen skrives, er verden kun opptatt av koronaviruset og konsekvensen det får for oss alle. Samtidig oppdager den enkelte virksomhet hvor sårbar den er når krisen inntreffer. Dessverre må det ofte oppstå en krise før vi oppdager mangel på forberedelser og behovet for å vite hvilke tiltak som må innføres for å redusere konsekvenser.

Vårt selskap har gjennom flere år spesialisert seg på å avdekke sårbarhet for deretter å komme med anbefalinger om hva som kan gjøres for å minimalisere risiko samt være forberedt på å håndtere ulike situasjoner som oppstår. Resultatet fører til at den enkelte virksomhet står betydelig bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner. Hvilke risikovurderinger som utføres vil være avhengig av aktuelle problemstillinger og utfordringer virksomheten står overfor i dag, og hva som kan forventes i framtiden.

Vi er opptatt av at kunden skal få et produkt som er nøye tilpasset deres behov. Uavhengig av om det er en ROS-analyse eller en beredskapsplan skal produktet være enkelt og brukervennlig. Gjennom kartlegging og analyse av driften, som gjøres ved en grundig gjennomgang av eksisterende rutiner, vil det bli mulig å konkludere med forslag til endringer, som når de er innført optimaliserer en sikker drift for virksomheten.

Som en oppfølgning tilbyr vi å gjennomføre tiltak og dermed få sikkerheten opp på det nødvendige nivå. Endringer og oppgraderinger gjøres i samarbeid med våre underleverandører. Vi følger opp implementering av tiltakene på en effektiv måte og unngår derfor å forstyrre ordinær virksomhet. Opplæring og etterkontroll er den del av tiltakene.

Når ROS-analysen er produsert og gjennomgått, samt de aksepterte tiltak iverksatt, gir det oss et godt grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplanverk.

Forsikringsselskap setter pris på våre analyser og vi vet at virksomheter har fått lavere forsikring som en følge av de tiltak som er utført.

 

Vi kan tilby et stort spekter av relaterte tilleggstjenester:

 

Våre hovedsamarbeidspartnere ved utarbeidelse av ROS-analyser er MilSec, GK Sikkerhet, Bergen Risk SolutionsSIP, ProSec og City Security.