Ingen analyse og vurdering er en garanti mot alvorlige uforutsette anslag eller hendelser i framtiden, men gjennom et grundig forarbeid er det mulig å redusere risiko og begrense tap, hvis en akutt sikkerhetsrisiko skulle oppstå.

Vi i Navigare Security har lang erfaring fra blant annet spesialiserte enheter i forsvar og politi, fra Politidirektoratet, Justisdepartementet, Beredskapstroppen, Kripos, Forsvaret og Oslo Brannvesen. Vi bruker også lokal arbeidskraft når vi utfører våre oppdrag. Vår kunnskap om shippingnæringen og dens utfordringer gjør oss spesielt kvalifisert til å bidra med å løse næringens løpende sikkerhetsutfordringer.

En totalpakke vi er alene om

Vi tilbyr oppdragsgivere en totalpakke innen alle aspekt av sikkerhet, fra sikkerhetsanalyser, utarbeidelse av planer, etablering av gode prosedyrer og fysiske sikkerhetstiltak, etterforskning der det er mistanke om av verdier har gått tapt, og vi har et trygghetsskapende og forebyggende kurprogram.

Uten tap av menneskeliv og verdier

I tillegg til i Norge hat vi utført flere oppdrag for virksomheter i Afrika, fra Libya i nord til Somalia i syd. Våre sikkerhetsvurderinger og analyser har gitt bedrifter med virksomhet på land og sjø trygghet for at deres virksomhet har vært drevet uten risiko for tap av menneskeliv og verdier.

Vi assisterer statlige institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som har et sikkerhets behov og eller som vurderer etablering i ustabile regioner.

Lønnsomt og forebyggende

Ingen bedrifter besitter vår kunnskap og erfaring i egne rekker, og ved å bruke oss får bedriften en profesjonell aktør som avlaster egen virksomhet, og man får en tjeneste som er kostnadsbesparende og effektiv. Ved å foreta grundige ikkerhetsmessige undersøkelser i forkant av kan bedriften unngå store utgifter knyttet til konsekvenser av en feil vurdering i forhold til sikkerhet og stabilitet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon