Vi har i løpet av de siste årene løst en rekke oppdrag for bank, inkassoselskap samt privatpersoner i utlandet. Gjennom vårt utstrakte kontaktnett lykkes vi ofte med å tilbakeføre verdier og identifisere personer. Vi kan dokumentere tilbakeførte verdier for flere millioner kroner de siste to  år. Erfaring viser at ikke alle saker kan løses. Vår filosofi er » vær ærlig overfor kunden, og ikke lov mer enn du kan levere».

Vårt nettverk består av tidligere politi og advokater som vi har benyttet flere ganger, og som vi stoler på. Vi har representasjon i blant annet Bulgaria, Romania, Polen, Spania, Tyskland og ikke minst i de baltiske stater.

Kontaktetablering, oversettelse og formalisering av dokumenter og oppfølgning samt tilbakeføring av verdier gjøres i nært samarbeid med våre kunder. Har du personlig, eller din bedrift en utfordring med å få dine rettmessige verdier tilbakeført eller ønsker risikoanalyser eller bakgrunnsundersøkelser kan vi være en god løsning.

Vi vektlegger et nært samarbeide med våre kunder under oppdragsutførelsen.

Vi tilbyr deg en time gratis konsultasjon.  Hensikten er å finne ut om det er en sannsynlighetsovervekt for å lykkes. Ønsker du å bruke våre tjenester vil vi gi deg et prisoverslag.