Ingeniør pågrepet av PST: Skal ha overlevert informasjon til Russland

Er vi nordmenn naive? Spørsmålet kan være legitimt å stille, ikke minst til dem som har ansvaret for sikkerheten i privat og statlig virksomhet. Det brukes vesentlige ressurser på å sikre våre bedrifter mot innbrudd, tyverier og på økt datasikkerhet. Men hva gjør vi for å unngå at de som har rettmessig adgang ikke stjeler informasjon?

Etter arbeidstid, når roen har senket seg kommer renholdere inn døren og har tildels fri adgang til hele bygget.  De fleste virksomheter jeg kjenner benytter rengjøringstjenester uten å tenke på bakgrunnssjekk og taushetserklæring. Det ville vært et positivt forebyggende tiltak. Jeg har intet grunnlag for å si at de spionerer gjennom ulovlig informasjonsinnhenting. Det jeg vet er at majoriteten av de som jobber i bransjen  kommer fra land utenfor Norge. Flere vi gir mer eller mindre ubegrenset tilgang til våre kontorer stammer fra Russland, Polen, Litauen og ikke minst fra land som Iran. Hvor er deres lojalitet? Til det norske samfunn, eller til det land hvor de er født, hvor de har familiemedlemmer som fortsatt skal leve?

Den aktuelle spionsiktede er ikke vaskehjelp, og burde definitivt ikke gått under radaren. Siktede er fra India og har delvis utdannet seg i Norge. Han er varetektsfengslet for spionasje etter å ha møtt en russisk etterretningsoffiser på Sagene i Oslo, lørdag 15. august. Motivet er ukjent.  Faktum er at hans arbeidsgiver gjennom mange år DNV GL aldri har sikkerhetsklarert han. Det til tross for at han har hatt tilgang til sensitive dokumenter og informasjon. DNV GL utfører blant annet tjenester for oljeindustri og forsvar. Presseansvarlig i DNV GL forteller NRK at han er skuffet over pågripelsen.  De har oppfattet siktede som en høyt kvalifisert, kreativ og hyggelig person (drømme alibi for en spion). Jeg husker en annen spion som var lenket til meg på 80 tallet, KGB spionen Arne Treholt. Han var også en kreativ, sjarmerende og hyggelig person som leverte sensitiv informasjon til Russland.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) skriver klart i sin årlige nasjonale trusselvurdering for 2020: De mest alvorlige trusler er – spionasje mot Regjering, Storting og Forsvar. Videre oppsummert:

  • Utenlandske etterretningstjenester forventes i 2020 å rette sin spionasje mot politiske myndigheter, mot naturressurser og næringsliv, mot forsvar og beredskap, samt mot forskning og utvikling.
  • Selv om russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet vurderes å ha størst skadepotensial, kan også andre staters fordekte aktiviteter påføre Norge, norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Det ser ut til at PST har truffet med sin trusselvurdering!

Mitt råd er ta en sikkerhetsgjennomgang før den enkelte får  tilgang. Konsekvensen av manglende tiltak vil være mange, ikke minst omdømmemessig. Riktig utført sikring er samfunnsøkonomisk fornuftig og lønnsomt. Samtlige sikringstiltak må være balanserte og ikke være for inngripende. Vurder behov for forebyggende tiltak, bakgrunnsjekk og ikke minst regelmessig oppfølgning.

Vi hjelper dere gjerne med sikkerhetssamtaler og utferdigelse av nødvendige dokumenter. Våre metoder er utprøvde og lovlige.