Det er et universelt akseptert prinsipp at en person som blir utsatt for et ulovlig angrep kan forsvare seg og sine. Det handler om å ta vare på din egen sikkerhet. Selvforsvar er retten til å bruke forsvarsmetoder for å forsvare deg.

Vi alle reiser og utforsker stadig nye steder, noe som gir oss nye utfordringer i forhold til sikkerhet, og hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et potensielt offer eller ikke. Det har derfor stor betydning

  • hvordan du tillater andre å snakke til deg,
  • hvor langt du lar andre nærme seg når du ikke ønsker tilnærming, og til slutt
  • hvordan du reagerer på forsøk eller vold mot deg.

Hvilke mentale grenser setter du?

Måten du takler en situasjon på. Tankesettet ditt.

Det handler om dine holdninger og troen på at du kan lykkes. Hjernen din skal oppfatte at den står overfor en fare – og reagere deretter. Din mentale grunnholdning og utstråling skal vise den du står overfor at du vil representere en trussel for vedkomne. Greier du det har du flyttet dine egne forhåndsbestemte grenser, der din evne til å vurdere, mestre og takle en trussel der og da kan avverge en voldshandling.