NOEN TIDLIGERE OPPDRAG

Referanser.

Navigare Security har referanser fra omfattende oppdrag både innen privat næringsliv og i offentlig sektor. Se tidligere referanser og utførelse av deres oppdrag nedenfor.

Se klipp fra et av våre tidligere oppdrag:

 • Santander

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 • Codan forsikring

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 • Tryg forsikring

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

 • Louis Vuitton-butikk

  Foredrag om sikkerhet for de ansatte, forebygge vanskelige situasjoner, opptreden ved ran.

 • Norsk Journalistlag

  Kurs for 20 journalister over en uke, hvor det ble gjennomgått problemene med å arbeide i utlandet og de utfordringer det medfører, samt hvordan takle angrep og trusler.

 • Adapta Motorsport

  Etterforskningsoppdrag etter mistanke om økonomisk svindel og bedrageriforsøk i forhold til en sponsoravtale med selskap i Qatar.

 • Mester Grønn

  Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende tiltak. Veien videre.

 • Solstad Offshore

  En rekke oppdrag innen maritim sikkerhet og trening.

 • Oslo Metropolitan University (Oslo MET)

  For Oslo MET har vi utarbeidet ROS-analyse, revidert objektinstruks og lagd tiltakskort.

 • Oslo Konserthus

  Ros-analyse, organisering av øvelser og kurs, samt årlig revidering av beredskapsplanverk og tiltakskort.

 • Sivilombudsmannen

  Utarbeidelse av beredskapsplanverk, og objektinstrukser, med tiltakskort. I tillegg ble det arrangert en omfattende beredskapsøvelse.

 • Norad

  Uavhengig granskning av bistandsmidler til fiskerioppsyn i Mosambik.

 • RSA-gruppen

  Navigare Security gjort oppdrag i både Norge, Sverige og Danmark, for henholdsvis forsikringsselskapene Codan Forsikring og Trygg Hansa, som eies av RSA-gruppen. Vi har levert sikkerhetsrådgivning, sikkerhetskonsultasjon i pågående konfliktsaker og ROS-analyse.

 • Yara International

  For Yara har vi utført ROS-analyser, beredskapsplanverk og sikkerhetsrådgivning i forbindelse med virksomhet i Libya og Etiopia.

 • NAV Skedsmo

  NAV Skedsmo

  Revidering av planverk, tiltakskort og gjennomgang av sikkerheten. Beredskapsøvelse. Oppfølging og rådgiving i etterkant.

 • Bergen Risk Solutions

  Samarbeid siden 2011. Vi har utført titalls oppdrag i Afrika. Flesteparten av oppdragene innen maritim sikkerhet, logistikk, sikkerhetsvurderinger og samarbeid for å sikre skip og mannskap. Oppdragene har krevet nær kontakt med politimyndigheter i Kenya, Egypt, Sri Lanka, Sør Afrika og Tanzania.

 • KLP Oslo

  KLP Oslo

  Revidering av beredskapsplanverk for hovedkontor, kjøpesentre og sentrale bygg. Utforming av tiltakskort for første og andre linje, samt kriseledelse for stab. Gjennomgang av sikkerheten på flere områder, med rådgiving og oppfølging.

 • Kredinor

  Navigare Security har bak seg flere oppdrag på vegne av inkassoselskapet Kredinor, med å innkassere materielle krav. Navigare Security har med sin fremgangsmåte sørget for blant annet frivillig og problemfrie overdragelser av kjøretøy.

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss