Portfolio

Egensikkerhet og sikkerhetsrutiner i felt

2019-06-12T15:11:59+02:00

Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og grunnleggende forberedelse før reise. Fokus på egenredning. Beredskapsplan for akutte hendelser. Varslingsrutiner og pårørendehåndtering. Grundig bakgrunnssjekk [...]

Brann og brannøvelse m/ slukking

2019-06-12T15:10:56+02:00

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som [...]

Trygghet og selvforsvar

2019-06-12T15:08:17+02:00

Bli med på kurset «Trygghet og selvforsvar» og bygg selvtillit, samtidig som du lærer å forsvare deg mot et eventuelt [...]

Mindset og konflikthåndtering

2019-06-12T15:07:24+02:00

Vi møter alle utfordrende konfliktsituasjoner i våre daglige liv, fra de mindre alvorlige konfliktene, som uenighet med en kollega eller [...]

Mindset og stressmestring

2019-06-12T15:06:30+02:00

Mindset handler om hvem du er og hvordan du takler en situasjon. Vi gjennomgår prinsipper for hvordan forberede seg selv [...]

Risiko- og situasjonsvurdering

2019-06-12T13:39:16+02:00

Risiko- og situasjonsvurdering tilpasset både nordiske forhold og særdeles krevende krise- og krigssituasjoner internasjonalt. Trygge forutsetninger for den ansatte gir [...]

Mester Grønn

2019-06-09T17:41:42+02:00

Mester Grønn AS Oppdrag Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende [...]

Adapta Motorsport AS

2019-06-09T17:40:16+02:00

Adapta Motorsport AS Oppdrag Etterforskningsoppdrag etter mistanke om økonomisk svindel og [...]

Tryg Forsikring

2019-06-09T15:48:18+02:00

Tryg Forsikring Oppdrag Etterforskning av biltyveri i Norge. Bil funnet igjen [...]

Solstad Offshore

2019-06-09T15:40:20+02:00

Solstad Offshore Oppdrag En rekke oppdrag innen maritim sikkerhet og trening. [...]

KLP Oslo

2016-07-22T15:29:14+02:00

KLP Oslo Oppdrag Revidering av beredskapsplanverk for hovedkontor, kjøpesentre og sentrale [...]

Go to Top