Gjennomgang av selvopplevde situasjoner. Øvelser tilpasset aktuell gruppe.