Dette kurset er spesielt tilrettelagt for bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset gir en innføring i grunnleggende og livsviktig førstehjelp.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Vurdering av skader
  • Stans av blødninger
  • Akutte hjertelidelser
  • Tiltak ved stort blodtap
  • Hjerte – og lungeredning
  • Opptreden ved ulykker
  • Sikring av frie luftveier
  • Førstehjelp på arbeidsplassen.

Kursets innhold og varighet kan skreddersys til hver enkelt bedrift dersom det foreligger et ønske om dette.

Kurset er tilrettelagt på en interessant og pedagogisk korrekt måte, og avholdes hos deres bedrift på et tidspunkt som passer for dere.