Risiko- og situasjonsvurdering tilpasset både nordiske forhold og særdeles krevende krise- og krigssituasjoner internasjonalt. Trygge forutsetninger for den ansatte gir positive effekter for både familie og arbeidsgiver. Stress og uro reduseres til et minimum, og belastningen ved utplasseringen reduseres.