Vi møter alle utfordrende konfliktsituasjoner i våre daglige liv, fra de mindre alvorlige konfliktene, som uenighet med en kollega eller en venn, til direkte trusler og fysiske angrep. Og hvordan du er forberedt i forhold til å møte en konflikt er helt avgjørende for utfallet – uansett alvorlighetsgrad.

Velkommen til kurs i konflikthåndtering!

Hva er Mindset?

Selvforsvar1Det handler i stor grad om psykologiske faktorer. Mindset er innprogrammerte holdninger, mental attitude, utstråling, forhåndsbestemte grenser og tankemønstere som holder deg i en mestrings- og deltakerrolle når en utfordrende eller truende situasjon dukker opp.

Hva er Strategisk Mindset Selvforsvar?

Strategisk selvforsvar bygger på funksjonalitet, taktikker, grunnleggende prinsipper, menneskers psykologi og et realistisk selvforsvar. Prinsippet består av 70% årvåkenhet og kommunikasjon og 30% fysisk selvforsvar. Metoden bygger på kroppens naturlige reaksjoner, reflekser og bevegelser.

Skreddersydd for deg og ditt team

Vi kan nå tilby deg og ditt team et kurs som er hundre prosent tilpasset deres hverdag og hva dere vil ha fokus på. Hva vil dere skal vektlegges? Er det de psykologiske aspektene ved å styrke selvfølelsen, selvtilliten, tryggheten, samhandlingen og samholdet, eller er de fysiske teknikkene og metodene i en truende situasjon? Kurset består av begge elementene.

Kursets grunnstamme er bygget på følgende:

DEL 1

Mindset

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger

DEL 2

Selvforsvarsprinsippene du lærer er enkle, men funksjonelle, med repetisjoner og overraskelsesmomenter.

 • Forstå og kunne utføre enkle og effektive selvforsvarsprinsipper
 • Funksjonelle grep og teknikker.
 • Forsvarsmetoder
 • Forholdsmessighet
 • Kontroll

Instruktørene våre

Vi har kursledere med mange års erfaring innen konflikthåndtering og selvforsvarskurs.

Kursbetingelser

Kurset kan gjennomføres en ettermiddag/kveld, og kan tilpasses mht. både omfang, tid og innhold.

Kursavgift: Kr. 1.200,- pr. kursdeltaker. Gjennomføres med minimum 12 deltakere.
Ved kurs utenfor Oslo beregnes reisegodtgjørelse.

Ta kontakt med Marianne Bakkan for en prat om et kurs skreddersydd for deg og ditt team.
Du treffer henne på telefon 400 78 984 eller send en mail ved å kikke her.