Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og grunnleggende forberedelse før reise. Fokus på egenredning. Beredskapsplan for akutte hendelser. Varslingsrutiner og pårørendehåndtering. Grundig bakgrunnssjekk av reisemål og sted. Tiltakskort. Inngående kjennskap til lokal kultur. Korrupsjon.