Brannovelser

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst én gang per år for de aller fleste virksomheter. Forskriftene stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser.

Navigare Security har gleden av å tilby kurs i brannøvelser / evakueringsøvelser for alle virksomheter som er pålagt å holde brannøvelser. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leiekomplekser. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale med tanke på instrukser, riktig atferdsmønster under brann/evakueringssituasjon og viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave under brann/evakuering.

Innhold

For at din virksomhet skal oppfylle de nasjonale krav fra myndighetene, kan Navigare Security bistå med følgende:

  • Fullstendig plan for øvelsen
  • Målsetninger med øvelsen
  • Kontakt og samkjøring med offentlige etater
  • Gjennomføring av øvelsen
  • Evaluering
  • Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon

Kurset gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Alle våre instruktører er godkjente.

Skreddersydd kursinnhold

Kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes ønsker og behov basert på de ansattes kunnskapsnivå, antall som skal evakueres, om det er sengeliggende pasienter, branninstruks og rømningsveier.

Vi kan eksempelvis tilby evakueringsøvelser kombinert med slukkeøvelser, brannteori og førstehjelpstrening.

Bedriften mottar skriftlig rapport på avholdt øvelse for å oppfylle kravene til intern kontroll. For øvrig sørger vi for alt nødvendig utstyr og effekter for gjennomføring av kurset.