Gjennomgang og demonstrasjon av utstyr det er viktig å ha med seg. Demonstrasjon og bruk av beskyttelsesutstyr samt førstehjelp.