Deltakerne utsettes for ukjent situasjon og press for å gjøre de mer robuste til å takle en reell situasjon. Presset justeres etter individuell mestring. Etterfølges av debrifing.