Mester Grønn AS

Oppdrag

Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende tiltak. Veien videre.