Kunnskap om våpen og eksplosiver og hvordan tenke preventivt for å unngå å eksponere seg.