About Kato Stokkan

Navigare Security has since established in 2011 done only successfully missions in several African countries. From providing risk and vulnerability analyses done by our experts in the field to give physical security to oil service companies in risky areas in areas like the Indian Ocean – Gulf of Guinea as latest in 2019. Our activities in the Nordic countries have been our core activity the last five years. Assisting companies as well as persons in creating a safer environment and preparing them in how to react when crises occurs. Combination of risk and vulnerability analyses – contingency plans – and exercises = Prepared for the worse. Our staff consist of a mix of personnel with field experience as well as analysts with bachelor and master within our field of work. If you or your company plans establishing in Norway or abroad do not hesitate to contact us – before problems arise.

Nyttige erfaringer

2024-01-25T22:00:55+01:0016 januar, 2024|

Vi leser regelmessig om personer og firma som blir forsøkt bedratt eller blir offer for bedragerier. Konsekvensene blir økonomiske tap, men kan også gi offeret mange problemer i ettertid. Navigare Security AS hjelper hvert [...]

Har dere behov for bakgrunnssjekk?

2024-01-25T22:05:12+01:0015 desember, 2022|

Navigare Security gjennomfører bakgrunns kontroller av personer som er aktuelle for posisjoner og stillinger. Det vil være en god investering å undersøke en persons bakgrunn før ansettelse. Slik vil du som arbeidsgiver sikre at [...]

Sikkerheten til dine ansatte

2024-01-25T22:04:53+01:0013 desember, 2022|

Hva gjør din virksomhet om ansatte blir truet eller blitt utsatt for andre ubehagelige episoder? Det kan være problematisk for bedrifter å håndtere trusler og ubehagelige samtaler som skaper usikkerhet på arbeidsplassen. Det er [...]

Sikkerhet – Industrispionasje

2022-03-12T12:22:35+01:0020 august, 2020|

Ingeniør pågrepet av PST: Skal ha overlevert informasjon til Russland Er vi nordmenn naive? Spørsmålet kan være legitimt å stille, ikke minst til dem som har ansvaret for sikkerheten i privat og statlig virksomhet. Det [...]

Risiko- og sårbarhetsanalyser

2020-04-21T12:11:27+02:0027 mars, 2020|

Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår, være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt [...]

Go to Top