About Kato Stokkan

Navigare Security has since established in 2011 done only successfully missions in several African countries. From providing risk and vulnerability analyses done by our experts in the field to give physical security to oil service companies in risky areas in areas like the Indian Ocean – Gulf of Guinea as latest in 2019. Our activities in the Nordic countries have been our core activity the last five years. Assisting companies as well as persons in creating a safer environment and preparing them in how to react when crises occurs. Combination of risk and vulnerability analyses – contingency plans – and exercises = Prepared for the worse. Our staff consist of a mix of personnel with field experience as well as analysts with bachelor and master within our field of work. If you or your company plans establishing in Norway or abroad do not hesitate to contact us – before problems arise.

Risiko og konsekvens

2020-03-23T13:56:08+01:0010 desember, 2019|

Er din virksomhet usikker på de sikkerhetsmessige aspekter ved å operere i utfordrende regioner? Det å være forberedt på at det uventede kan skje, for deretter å kunne sette inn de nødvendige tiltak for [...]

Kidnappingsrisiko i Norge

2020-03-24T18:15:42+01:0029 januar, 2019|

Fredag 18.1.18 var jeg på et foredrag i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd. Foredraget var for ca. 80 personer fra næringsliv og privat. Temaene for foredraget var risiko for kidnapping i dag, noen eksempler på [...]

Viva España

2020-03-23T13:53:23+01:0011 juni, 2015|

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden hjalp jeg mange nordiske borgere. Dessverre var det mange som ble lurt, svindlet, bedratt [...]

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

2020-03-24T18:18:15+01:0016 desember, 2014|

Desember er en måned hvor det dessverre er økning i antall voldtekter. Det drikkes mer alkohol enn ellers i året, og noen blander alkohol og andre preparater, bevisst eller ubevisst. Vurderingsevnen blir nedsatt, noe som gjør at vi ikke tenker og handler fornuftig.

Go to Top