Nyttige erfaringer

2024-01-25T22:00:55+01:0016 januar, 2024|

Vi leser regelmessig om personer og firma som blir forsøkt bedratt eller blir offer for bedragerier. Konsekvensene blir økonomiske tap, men kan også gi offeret mange problemer i ettertid. Navigare Security AS hjelper hvert [...]

Har dere behov for bakgrunnssjekk?

2024-01-25T22:05:12+01:0015 desember, 2022|

Navigare Security gjennomfører bakgrunns kontroller av personer som er aktuelle for posisjoner og stillinger. Det vil være en god investering å undersøke en persons bakgrunn før ansettelse. Slik vil du som arbeidsgiver sikre at [...]

Risiko- og sårbarhetsanalyser

2020-04-21T12:11:27+02:0027 mars, 2020|

Verdien av en god Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Ved unnlate å gjennomføre en solid ROS-analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår, være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt [...]

Risiko og konsekvens

2020-03-23T13:56:08+01:0010 desember, 2019|

Er din virksomhet usikker på de sikkerhetsmessige aspekter ved å operere i utfordrende regioner? Det å være forberedt på at det uventede kan skje, for deretter å kunne sette inn de nødvendige tiltak for [...]

Go to Top