NAV Skedsmo

NAV Skedsmo

Oppdrag

Revidering av planverk, tiltakskort og gjennomgang av sikkerheten. Beredskapsøvelse. Oppfølging og rådgiving i etterkant.