Verdier

 

Vi ønske å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet gjennom vårt arbeid med å

  • skape trygghet,
  • forebygge kriminalitet og
  • gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag:

1 Tydelighet

Vi tror på enkelhet og det å alltid finne den korteste veien til løsninger. Vi er tydelige i våre analyser og forslag til sikkerhetsplaner, og våre konklusjoner er enkle å forstå, slik at denne forståelsen og forslagene til tiltak raskt og effektivt kan omsettes til praktisk handling.

2 Redelighet

Vi respekterer lover og regler, og med bakgrunn i vår erfaring med å arbeide innenfor etablerte lover og regler har vi lært oss å se finne kreative løsninger innenfor lovverket. Vårt redelighetsprinsipp er basert på ærlighet, troverdighet og en absolutt nulltoleranse for korrupsjon, som i enkelte land og kulturer kan være en stor utfordring.

3 Respekt

Vi har alltid fokus på å vise respekt for andre menneskers kultur og verdier, og vi er spesielt opptatt av å skape tillit og en god kommunikasjon med lokalbefolkningen i konfliktområdene vi er engasjert i.