Bli med på kurset «Trygghet og selvforsvar» og bygg selvtillit, samtidig som du lærer å forsvare deg mot et eventuelt angrep. Det er et universelt akseptert prinsipp at en person som blir utsatt for et ulovlig angrep kan forsvare seg og sine. Det handler om å ta vare på din egen sikkerhet. Selvforsvar er retten til å bruke forsvarsmetoder for å forsvare deg.

Å være føre var

Vi alle reiser og utforsker stadig nye steder, noe som gir oss nye utfordringer i forhold til sikkerhet. Under kurset vil du få tips og gode råd, slik at du kan unngå å havne i problemer.

Hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et potensielt offer eller ikke, som for eksempel

 • hvordan du tillater andre å snakke til deg,
 • hvor langt du lar dem nærme seg når du ikke ønsker tilnærming, og til slutt
 • hvordan du reagerer på forsøk eller vold mot deg.

Hvilke mentale grenser setter du?

Måten du takler en situasjon på. Tankesettet ditt.

Det handler om dine holdninger og troen på at du kan lykkes. Hjernen din skal oppfatte at den står overfor en fare – og reagere deretter. Din mentale grunnholdning og utstråling skal vise den du står overfor at du vil representere en trussel for vedkomne. Greier du det har du flyttet dine egne forhåndsbestemte grenser, der din evne til å vurdere, mestre og takle en trussel der og da kan avverge en voldshandling.

Selvforsvar1

Teoridelen vil blant annet ta for seg hva lovverket sier om dine muligheter og hva du ikke har lov til.

Kursets innhold

Kurset tilpasses den enkelte brukergruppe i samråd med våre instruktører.

I løpet av to kvelder (2 x 3 timer) skal følgende tema være gjennomgått og forstått:

 • Hvordan unngå å havne i offerrollen
 • Kjenne dine rettigheter og forstå prinsipper om forholdsmessighet
 • Forskjellige prinsipper for hvordan den enkelte forbereder seg selv og utfører sine handlinger
 • Hvordan overvinne egne mentale sperrer
 • Tilstedeværelse, hvordan mentalt avverge et angrep
 • De forskjellige faser av konflikthåndtering
 • Kommunikasjonsmetoder
 • Fysikk, strategi og taktikk

Praktisk gjennomgang

Selvforsvarsprinsippene du lærer er enkle, men funksjonelle, med repetisjoner og overraskelsesmomenter.

 • Funksjonelle grep og teknikker.
 • Forsvarsmetoder
 • Forholdsmessighet
 • Kontroll

Utbytte av kurset

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Fryktmestring
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse der du ferdes og går
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Forstå og kunne utføre enkle og effektive selvforsvarsprinsipper
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger
Merethe1

Instruktør Merethe Bakken

Instruktørene våre

Vi benytter alltid erfarne kursledere med mange års erfaring.
Merethe Bakken er en av våre dyktige instruktører.

 

 

 

 

Kurstider i høst

 • 17. og 18. november 2014 kl 17 – 20.

Vi vil avholde flere kurs etter behov, og kan også tilpasse kurset til din virksomhet mht. tider og sted.

Kursavgift kr. 950,- pr. deltaker (minimum 10 deltakere).
Kurset holdes i vår egne lokaler i Sandstuveien 70A på Ryen i Oslo.

Se også vårt kurs i Mindset og konflikthåndtering ved å klikke her.

Ta kontakt med Marianne Bakkan for en prat om et kurs skreddersydd for deg og ditt team.
Du treffer henne på telefon 400 78 984 eller send en mail ved å kikke her.