For Yara har vi utført ROS-analyser, beredskapsplanverk og sikkerhetsrådgivning i forbindelse med virksomhet i Libya og Etiopia.