Utarbeidelse av beredskapsplanverk, og objektinstrukser, med tiltakskort. I tillegg ble det arrangert en omfattende beredskapsøvelse.