Navigare Security gjort oppdrag i både Norge, Sverige og Danmark, for henholdsvis forsikringsselskapene Codan Forsikring og Trygg Hansa, som eies av RSA-gruppen. Vi har levert sikkerhetsrådgivning, sikkerhetskonsultasjon i pågående konfliktsaker og ROS-analyse.