For Oslo MET har vi utarbeidet ROS-analyse, revidert objektinstruks og lagd tiltakskort.