Ros-analyse, organisering av øvelser og kurs, samt årlig revidering av beredskapsplanverk og tiltakskort.