Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende tiltak. Veien videre.