Navigare Security har bak seg flere oppdrag på vegne av inkassoselskapet Kredinor, med å innkassere materielle krav. Navigare Security har med sin fremgangsmåte sørget for blant annet frivillig og problemfrie overdragelser av kjøretøy.