Revidering av beredskapsplanverk for hovedkontor, kjøpesentre og sentrale bygg. Utforming av tiltakskort for første og andre linje, samt kriseledelse for stab. Gjennomgang av sikkerheten på flere områder, med rådgiving og oppfølging.