Navigare Security har siden 2011 utredet, gransket og etterforsket en rekke saker i Norge og utlandet.

Vi kan bistå med følgende:

  • Identifisere verdier i Norge og utland
  • Identifisere/lokalisere personer
  • Gjennomføre prosessuelle skritt for å tilbakeføre verdier
  • Utrede hendelsesforløp

Hvordan kan vi få gode resultat

Utredning og etterforskning handler mye om personlige egenskaper hos utreder. Gjennomføringskraft og vilje er en faktor. Like viktig er vårt store etablerte kontaktnett som har tilganger til registre og informasjon.

Det er viktig å holde kunden kontinuerlig oppdatert på utviklingen. Vi vektlegger regelmessig kontakt og oppdateringer. Vårt mål er aldri å gi urealistiske forventninger.  Vi gir derfor gi kunden en klar tilbakemelding om hva vi kan forvente før vi starter en sak.

Navigare Security har et meget godt kontaktnett og vi har knyttet til oss dyktige advokater som kan bistå juridisk om behovet oppstår.