Planverk

Operasjonelle løsninger

Planlagt. Sikkerhet.

Planverk er en operasjonell organisering av viktige instrukser. Ved uventede hendelser blir et godt planverk avgjørende. Planverk baseres på analyser og brukes som et operasjonelt  beslutningsgrunnlag når usikkerheten er tilstede og fare for avvik er høy.

 

  • Beredskapsplan

  • Tiltakskort

  • Beredskapsrutinepakke

Avverge risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud