Kurs i selvforsvar

Vi tilbyr kurs for enkeltpersoner og virskomheter som daglig opplever en risiko for både driften og sine medarbeidere.

 • Kurs i risiko- og situasjonsvurdering

  Risiko- og situasjonsvurdering tilpasset både nordiske forhold og særdeles krevende krise- og krigssituasjoner internasjonalt. Trygge forutsetninger for den ansatte gir positive effekter for både familie og arbeidsgiver. Stress og uro reduseres til et minimum, og belastningen ved utplasseringen reduseres.

 • Mindset og stressmestring

  Mindset handler om hvem du er og hvordan du takler en situasjon. Vi gjennomgår prinsipper for hvordan forberede seg selv og utføre sine handlinger og lykkes. Stikkord er: holdninger – verdier – deltagerrollen kontra offer – tilstand – tilstedeværelse – pusteteknikk og fysiske forhold – fokus.

 • Folkemasser, politi, demonstrasjoner, statsbesøk, journalister

  Gjennomgang av selvopplevde situasjoner.
  Øvelser tilpasset aktuell gruppe.

 • Utstyrspakke og tips; Hva er praktisk å ha med seg?

  Gjennomgang og demonstrasjon av utstyr det er viktig å ha med seg.
  Demonstrasjon og bruk av beskyttelsesutstyr samt førstehjelp.

 • Egensikkerhet og sikkerhetsrutiner i felt

  Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og grunnleggende forberedelse før reise. Fokus på egenredning. Beredskapsplan for akutte hendelser. Varslingsrutiner og pårørendehåndtering. Grundig bakgrunnssjekk av reisemål og sted. Tiltakskort. Inngående kjennskap til lokal kultur. Korrupsjon.

 • Bomber, våpen og eksplosiver: Skjul/Dekning

  Kunnskap om våpen og eksplosiver og hvordan tenke preventivt for å unngå å eksponere seg.

 • Gisseltaking og forhandlinger; Mentale forberedelser og mestring

  Hvordan forholde seg i en gisseltakingssituasjon, kunnskap om teknikker som kan redde liv.

 • Gisselsituasjon teori, øvelse og debrifing

  Deltakerne utsettes for ukjent situasjon og press for å gjøre de mer robuste til å takle en reell situasjon. Presset justeres etter individuell mestring. Etterfølges av debrifing.

På rett kurs med Navigare

Ta kontakt for mer informasjon om kurs av interesse.

Les mer om våre andre tjenester her:

 

Se våre referanser