analyser

Et strategisk beslutningsgrunnlag for økt sikkerhet

Forståelse.

Analyser er en systematisk og strategisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Analyser brukes som et strategisk beslutningsgrunnlag for økt sikkerhet i virksomheten. Navigare Security opererer på et høyt metodisk nivå for å identifisere risikomomenter, avvik og potensielle trusler i virksomheten uavhengig av størrelse og lokasjon. Analyser er en dyptgående gjennomgang av virksomhetens nåværende løsninger målt mot et ideal for å gi beslutningsstøtte til ledere og ansvarlige i virksomheten.

 

  • Beredskapsanalyser

  • Verdi, trussel og sårbarhet (VTS)

  • Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud