Navigare Security AS tilbyr sikkerhetsløsninger for bedrifter i Norge, og norske bedrifter som har, eller planlegger virksomhet i sikkerhetsmessig utfordrende områder. 

Manglende risikoanalyse kan få katastrofale følger. Vår faglige tyngde og kompetanse kan være nøkkelen til en trygg fremtid, der verdier, menneskeliv og omtale kan ivaretas med en gjennomgang av risikofaktorer som spiller inn.

Vi tilbyr våre oppdragsgivere en totalpakke innen de forskjellige aspektene av sikkerhet, inkludert utarbeidelse av planer og etablering av fysisk sikkerhet. Vi ønsker å være en totalleverandør innenfor sikkerhet med behovtilpassede løsninger i forhold til:

  • Skkerhetsanalyser2Planlegging
  • Trusler/risikovurdering
  • Vurderingsgrunnlag før etablering
  • Vurdering av forpatrulje med analyse/reiseplan
  • Sikker reise til utfordrende områder
  • Driftsmessige utfordringer
  • Håndtering av oppstått krisesituasjon

Vår største ressurs er vår kunnskap og bakgrunn, og våre medarbeidere har lang og dokumentert erfaring fra et bredt spekter av sikkerhetsarbeid i både Norge og utlandet.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag, tydelighet, redelighet og respekt.

Å drive virksomhet i utfordrende områder

I visse deler av verden er korrupsjon og kriminalitet en faktor som kan gjøre en etablering og senere drift vanskelig og kostnadskrevende, og i noen tilfeller umulig. Det kan likevel være økonomisk fordelaktig å etablere seg i denne type marked, selv om sikkerhetsrisikoen er vesentlig. Ved å foreta en grundig forhåndsvurdering av situasjonen, samt få framlagt de kjente risikofaktorene danner dette et trygt fundament, der risikoen reduseres med riktig fremgangsmåte og handlingsplan.

Forhåndsvurdering ved etablering i utlandet

Vår erfaring fra maritim, nasjonal og internasjonal virksomhet gjør at vi kan tilby en rekke tjenester for en bedrift som vurderer eller planlegger en etablering. En god analyse av de sikkerhetsmessige sidene ved etableringen vil være viktig i en totalvurdering før etableringen foretas.

Sikkerhetsplaner

Etter at en avgjørelse om etablering er foretatt kan vi utarbeide planer for hvordan sikkerheten skal ivaretas i etableringsfasen samt i de senere faser av driften. Vi kan igangsette og – om nødvendig – drifte den lokal sikkerheten i den første fasen. Utgangspunkter er at sikkerheten i størst mulig grad skal ivaretas av lokalt ansatte.