Referanser

KLP Oslo
Revidering av beredskapsplanverk for hovedkontor, kjøpesentre og sentrale bygg. Utforming av tiltakskort for første og andre linje, samt kriseledelse for stab. Gjennomgang av sikkerheten på flere områder, med rådgiving og oppfølging.

Nav Skedsmo
Revidering av planverk, tiltakskort og gjennomgang av sikkerheten. Beredskapsøvelse. Oppfølging og rådgiving i etterkant.

Bergen Risk Solution
Samarbeid siden 2011. Vi har utført titalls oppdrag i Afrika. Flesteparten av oppdragene innen maritim sikkerhet, logistikk, sikkerhetsvurderinger og samarbeid for å sikre skip og mannskap. Oppdragene har krevet nær kontakt med politimyndigheter i Kenya, Egypt, Sri Lanka, Sør Afrika og Tanzania.

Solstad offshore
En rekke oppdrag innen maritim sikkerhet og trening.

Norges Journalistlag
Kurs for 20 journalister over en uke, hvor det ble gjennomgått problemene med å arbeide i utlandet og de utfordringer det medfører, samt hvordan takle angrep og trusler.

Louis Vuitton – butikk
Foredrag om sikkerhet for de ansatte, forebygge vanskelige situasjoner, opptreden ved ran.

Tryg Forsikring
Etterforskning av biltyveri i Norge. Bil funnet igjen i Marokko.

Adapta Motorsport
Etterforkningsoppdrag etter mistanke om økonomisk svindel og bedrageriforsøk i forhold til en sponsoravtale med selskap i Qatar.

Mester Grønn – blomsterbutikk-kjede
Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende tiltak. Veien videre.