Referanser

Bergen Risk Solution
Samarbeid siden 2011. Vi har utført titalls oppdrag i Afrika. Flesteparten av oppdragene innen maritim sikkerhet, logistikk, sikkerhetsvurderinger og samarbeid for å sikre skip og mannskap. Oppdragene har krevet nær kontakt med politimyndigheter i Kenya, Egypt, Sri Lanka, Sør Afrika og Tanzania.

Mester Grønn – blomsterbutikk-kjede
Foredrag om sikkerhetssituasjonen i Kenya, og konfliktforebyggende tiltak.

Louis Vuitton – butikk
Foredrag om sikkerhet for de ansatte, forebygge vanskelige situasjoner, opptreden ved ran.

Norges Journalistlag
Kurs for 20 journalister over en uke, hvor det ble gjennomgått problemene med å arbeide i utlandet og de utfordringer det medfører, samt hvordan takle angrep og trusler.

Tryg Forsikring
Etterforskning av biltyveri i Norge. Bil funnet igjen i Marokko.

Solstad offshore
En rekke oppdrag innen maritim sikkerhet og trening.

Adapta Motorsport
Etterforkningsoppdrag etter mistanke om økonomisk svindel og bedrageriforsøk i forhold til en sponsoravtale med selskap i Qatar.