OM NAVIGARE SECURITY

Erfaring. Kompetanse.

Ansatte i Navigare Security har lang erfaring fra oppdrag både i Norge og ut over landegrensene. Vi har utfører en rekke oppdrag for virksomheter i sikkerhetsmessig utfordrede områder.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra viktige posisjoner innenfor politiets antiterrorvirksomhet, fra Politidirektoratet og Justisdepartementet.

Siden vi startet vår virksomhet i 2011 har vi stilt vår kunnskap til disposisjon for næringslivet. Vi har gjennomført en rekke oppgaver for norskeide virksomheter i Afrikanske land. Takket være vår tidligere erfaring fra kontinentet og god planlegging har vi alltid lykkes med gjennomføringen.

Samtidig har vi opparbeidet oss en solid kundekrets i Norge. Vi har spesialisert oss på risiko og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner samt øvelser. Våre største kunder er statlige virksomheter og private bedrifter.

Unikt internasjonalt nettverk

Et unikt internasjonalt nettverk

Vårt kontaktnett i en rekke land med ledere på beslutningsnivå gjør at vi kan innhente nødvendig informasjon raskt og effektivt. Foruten Europa har vi et godt kontaktnett i Somalia, Rwanda, Liberia, Marokko, Egypt, Etiopia, Tanzania, Kenya og Libya. Vi har utført arbeidsoppgaver i de nevnte land.

Unikt internasjonalt nettverk

Våre ansatte

Kato Stokkan

Kato Stokkan

Daglig leder

Variert bakgrunn fra militæret og spesialavdelinger i politiet, lang internasjonal erfaring, bachelor i spansk.

Elisabeth Granli

Sikkerhetsrådgiver

Lang og variert bakgrunn fra sikkerhetsbransjen, studerer siste året på bachelor studiet Risiko, Sårbarhet og Beredskap. Elisabeth har jobbet hos oss siden 2019.

Andreas Nessheim

Prosjektrådgiver

Master i Internasjonal Konfliktanalyse. Variert bakgrunn innen vakthold og sikkerhet, samt prosjekterfaring fra humanitær sektor. Har prosjektansvar for anbudsprosseser i Navigare Security.

Ole Petter Ekhaugen

Prosjektanalytiker

Tidligere Kripos. Arbeidsområde; behandling av informanter, analyse og spesielle operasjoner. Erfaring Navigare Security: ROS-analyser for en rekke større objekter, samt underviser i Risiko og beredskap.

Våre ansatte

Kato Stokkan

Kato Stokkan

Daglig leder

Variert bakgrunn fra militæret og spesialavdelinger i politiet, lang internasjonal erfaring, bachelor i spansk.

Elisabeth Granli

Sikkerhetsrådgiver

Lang og variert bakgrunn fra sikkerhetsbransjen, studerer siste året på bachelor studiet Risiko, Sårbarhet og Beredskap. Elisabeth har jobbet hos oss siden 2019.

Andreas Nessheim

Prosjektrådgiver

Master i Internasjonal Konfliktanalyse. Variert bakgrunn innen vakthold og sikkerhet, samt prosjekterfaring fra humanitær sektor. Har prosjektansvar for anbudsprosseser i Navigare Security.

Ole Petter Ekhaugen

Prosjektanalytiker

Tidligere Kripos. Arbeidsområde; behandling av informanter, analyse og spesielle operasjoner. Erfaring Navigare Security: ROS-analyser for en rekke større objekter, samt underviser i Risiko og beredskap.

Historien

Navigare Security ble startet i februar 2011 av Kato Stokkan, med utgangspunkt i hans mangeårige og solide erfaring fra Politiet, Kripos og internasjonalt sikkerhetsarbeid. Selskapet var det første lovlige norskregisterte selskap som fikk tillatelelse av myndighetene til å utføre væpnet vakthold om bord på norskregisterte skip, og selskapet har utført et titalls væpnede vakthold om bord på skip i piratutsatte farvann fra 2011. Dette ble avviklet i 2013 som følge av at markedsbetingelsene endret seg og det ikke lenger var mulig å drive økonomisk forsvarlig.

I dag har selskapet fokus på å levere rådgivning og sikkerhetsløsninger både nasjonalt og internasjonalt, med sin tidligere erfaring som et sterkt konkurransefortrinn.

Vi har alltid som mål å dempe aggressiviteten og redusere konfliktnivået gjennom passive sikringstiltak og gode prosedyrer - Kato Stokkan

Våre verdier

Vi ønsker å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet gjennom vårt arbeid med å skape trygghet, forebygge kriminalitet og gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag:

Tydelighet

Vi tror på enkelhet og det å alltid finne den korteste veien til løsninger. Vi er tydelige i våre analyser og forslag til sikkerhetsplaner, og våre konklusjoner er enkle å forstå, slik at denne forståelsen og forslagene til tiltak raskt og effektivt kan omsettes til praktisk handling.

Redelighet

Vi respekterer og følger alltid lover og regler, og med bakgrunn i vår erfaring har vi lært oss å se finne kreative og optimale løsninger godt innenfor lovverket. Vårt redelighetsprinsipp er basert på ærlighet, troverdighet og en absolutt nulltoleranse for korrupsjon, som i enkelte land og kulturer kan være en stor utfordring.

Respekt

Vi har alltid fokus på å vise respekt for andre menneskers kultur og verdier, og vi er spesielt opptatt av å skape tillit og en god kommunikasjon med lokalbefolkningen i konfliktområdene vi er engasjert i.

Historien

Navigare Security ble startet i februar 2011 av Kato Stokkan, med utgangspunkt i hans mangeårige og solide erfaring fra Politiet, Kripos og internasjonalt sikkerhetsarbeid. Selskapet var det første lovlige norskregisterte selskap som fikk tillatelelse av myndighetene til å utføre væpnet vakthold om bord på norskregisterte skip, og selskapet har utført et titalls væpnede vakthold om bord på skip i piratutsatte farvann fra 2011. Dette ble avviklet i 2013 som følge av at markedsbetingelsene endret seg og det ikke lenger var mulig å drive økonomisk forsvarlig.

I dag har selskapet fokus på å levere rådgivning og sikkerhetsløsninger både nasjonalt og internasjonalt, med sin tidligere erfaring som et sterkt konkurransefortrinn.

Vi har alltid som mål å dempe aggressiviteten og redusere konfliktnivået gjennom passive sikringstiltak og gode prosedyrer
– Kato Stokkan

Samarbeidspartnere

Navigare Security har tilknyttet seg gode samarbeidspartnere, både for kompetanse, kursing, tekniske løsninger og utstyr.

Våre samarbeidspartnere

DEN LILLE FORSKJELLEN SOM KAN FÅ STOR BETYDNING

Våre verdier

Vi ønsker å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet gjennom vårt arbeid med å skape trygghet,
forebygge kriminalitet og gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer. Dette er verdier vi lever etter hver eneste dag:

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss