Om oss

Navigare Security AS er et selskap som leverer sikkerhetsløsninger for virksomheter i Norge og i utlandet. Navigare Security ble startet i februar 2011 for å ivareta sikkerhet for personer, skip og installasjoner i og utenfor Norge. Selskapet var det første lovlige norskregisterte selskap som fikk tillatelse av myndighetene til å utføre væpnet vakthold om bord på norskregisterte skip. Selskapet har utført et titalls væpnede vakthold om bord på skip som seilte i piratutsatte farvann fra 2011. Operatører som blir benyttet holder en meget høy internasjonal standard. Vakt ombord på skip ble avviklet i 2013 som en følge av at markedsbetingelsene endret seg og det ikke lenger var mulig å drive økonomisk forsvarlig.

Vi har utført flere betydelige oppdrag for virksomheter som har hatt behov for rådgivnings- og sikkerhetstjenester, primært til virksomheter som er etableret i sikkerhetsmessig utfordrende områder.

I dag kan vi i Navigare Security tilby en tredelt helhetstjeneste vi er alene om i bransjen.

Våre verdier – den lille forskjellen som kan få stor betydning

Vi ønske å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet gjennom vårt arbeid med å

  • Sitat2skape trygghet,
  • forebygge kriminalitet og
  • gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag:

1 Tydelighet

Vi tror på enkelhet og det å alltid finne den korteste veien til løsninger. Vi er tydelige i våre analyser og forslag til sikkerhetsplaner, og våre konklusjoner er enkle å forstå, slik at denne forståelsen og forslagene til tiltak raskt og effektivt kan omsettes til praktisk handling.

2 Redelighet

Vi respekterer og følger alltid lover og regler, og med bakgrunn i vår erfaring har vi lært oss å se finne kreative og optimale løsninger godt innenfor lovverket. Vårt redelighetsprinsipp er basert på ærlighet, troverdighet og en absolutt nulltoleranse for korrupsjon, som i enkelte land og kulturer kan være en stor utfordring.

3 Respekt

Vi har alltid fokus på å vise respekt for andre menneskers kultur og verdier, og vi er spesielt opptatt av å skape tillit og en god kommunikasjon med lokalbefolkningen i konfliktområdene vi er engasjert i.

Les mer om vår erfaring fra etter etterforskning og internasjonalt sikkerhetsarbeid her.