Kobbertyverier – et stort internasjonalt problem

Kobbertyveri

Kobbertyverier har utviklet seg til et stort internasjonalt problem som følge av prisutviklingen. For jernbane, t-bane, trikk, telekommunikasjon etc. er kobbertyverier meget kostbart. Og for tyver er kobber en tilsvarende potensiell stor inntektskilde. Foto: Politiet

Hvor stort er problemet?

I USA finner vi avisoverskrifter i media som «The Billion Dollar Copper Theft Industy. I Storbritannia i 2010/11 ble det estimert at tyverier av jernbanekabler førte til problemer med 35.000 avganger! Og i følge UKs «Association of Chief Police Officers» (ACPO), koster metalltyverier £770 millioner årlig! Så vi snakker om gigantiske summer og enda større problemer for virksomhetene som er utsatt for kobbertyverier.
British Transport Police (BTP) sa i 2011: «Det antas at metalltyverier alene bidrar til økt årlig kostnad for jernbanen på £ 16,000,000. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med endeløse tjenesteavbrudd og –forsinkelser».

Media1

Store konsekvenser for kollektivtrafikken

Konsekvenser ved tjenesteavbrudd

 • Foruten kostnader forbundet med tap, gjenkjøp og installasjon av kobber, er det risiko for at infrastrukturen bryter sammen, og dermed fare for ulykker og store forsinkelser.
 • Èn ødelagt kabel er nok til å forårsake store driftsavbrudd for teleoperatører, jernbane, trikk og t-bane.
 • Kabeltyverier kan forsinke utbygging og reparasjoner av eksisterende infrastruktur.
 • Mangel på tjenestetilbud vil kunne medføre erstatningsplikt som involverer høye kostnader.
 • Tukling med strøm- eller utilitykabler medfører en stor risiko for skader eller død for tyvene.
 • Tyveri av «aktive metaller», som strømførende kabler, genererer mer skade enn tyveri av «inaktive kabler» som f.eks. kobberrør fra et hus.
Ville tilstander i jakten på kobber

Ville tilstander i jakten på kobber

Reparasjonskostnader

 • Materialkostnad kommer i tillegg til installasjonsprisen.
 • Kostnadsøkningen kan fort være 50% mer enn hva den stjålne kabelen kostet.
 • Kostnaden ved hvert tyveri utgjør rundt regnet 30.000-70.000 € per tilfelle.

Implementere tiltak

Her er to fokusområder for å redusere omfanget av kobbertyverier:

 • Gjøre det vanskelige å stjele metaller.
 • Gjøre det mer risikabelt og mindre lønnsomt å selge stjålne materialer.

Hvordan vanskeliggjøre tyverier

 • Benytte alternativer til kobber, ref. Østfoldbanen (kostnadskrevende og dårlig kapasitet).
 • Forbedre sikring, vakthold og overvåkning.
 • Implementere tekniske hjelpemidler som f.eks. WireWatch eller RABIT (Proprietært for BT)
 • Merke kabler med kjennetegn som kun er synlig med UV-lys, f.eks. SmartWater forensic marking.
 • Politisamarbeid med lokale skraphandlere, som i Oslo.
Gigantiske beløp å spare på å gjøre noe med problemet

Tiltak som virkelig lønner seg

Risikofaktorer i forhold til tyveri

 • Hvis stedet er dårlig sikret og det er lav risiko for å bli oppdaget.
 • Ved lave strafferammer, dårlig kapasitet og lang uttrykningstid hos politi.
 • Hvis mye kobber oppbevares på ett sted, ref. 3000 meter (8 tonn) kobber ble stjålet under utbedringen av t-banestrekningen mot Holmenkollen.
 • Hvis kablene er umerket
 • Når prisene er høye
 • Hvis det i nærheten er skraphandlere av den «tvilsomme typen», som kjøper tyvgodset eller utenlandske tyveribander som smugler tyvgodset ut av landet.
 • Osv.

Løsningen – WireWatch

WireWatch er en teknisk metode for å forebygge og oppdage tyveri av kobberkabler.

Kobber

Sikkerhet
Et kontrollsystem basert på effektiv telematikk samt en avansert teknologi for å forebygge og beskytte kabler som benyttes i nettverk og kraftledninger, belysning, jernbane, telefon og tilsvarende områder.

Effektivt og lønnsomt
Et system som økonomisk og effektivt beskytter kabelnettet mot den økende faren for kobbertyverier. Avvik oppdages umiddelbart ved at det sendes et signal til vedlikeholds- eller sikkerhetspersonell. Allsidigheten i systemet sammen med teknologisk avansert programvare gjør Wirewatch til en optimal og lønnsom løsning. Programvaren har gratis oppdatering.

Garanti
Kunden får en lisens til å operere systemet, og det er 5 års garanti på utstyr og komponenter. Inkludert i prisen er også utgifter til kommunikasjon (GPRS) for perioden. Det er en garanti for sikker drift.

Rask tilbakemelding
WireWatch overvåker kraftledninger og varsler umiddelbart om ethvert forsøk på sabotasje eller «tukling», samt lokaliserer hvor på linjen det skjer. Dette er det eneste systemet på markedet som også beskytter kabler som ikke er under spenning, og som er et potensielt objekt for tyver. Takket være systemet unngås kostbare reparasjoner, utskiftninger og ødeleggelser.

Raskt, enkelt og presist
Enhver form for manipulering av de ulike delene av kabelnettet, samt forsøk på å kutte kabler oppdages. I tilfelle brudd, sender systemet beskjed til de ansvarlige via SMS til forhåndsprogrammerte telefonnummer eller e-post. Systemet differensierer mellom type alarmer og sender melding til forhåndsbestemte personer. For eksempel er det mulig å sende melding til teknisk avdeling om et teknisk problem, og til sikkerhetsavdelingen om det er forsøk på tyveri.

Den mest avanserte teknologien til deres disposisjon
Korrekt nettverksstatus varsles til sentralen gjennom et elektronisk sikkerhetssystem som analyserer og videresender umiddelbart all generert informasjon fra alle enheter tilknyttet linjen. Systemet tillater både enfasede og trefasede nettverksforbindelser, det oppdager hvilket som helst forsøk på angrep på installasjonene uavhengig av spenning.

Tjenesten Navigare Security kan tilby

 • WireWatch logoSikker levering av systemet WireWatch, samt installasjon og rådgivning.
 • Komplett assistanse, også utrykning.
 • Døgnåpen overvåkning og kontroll av anlegget.
 • Regelmessige oppdateringer av systemet. Utstyr kjøpt med 5 års lisens gir rett til oppgradering av maskin og software første driftsår.
 • Når avtalen utløper fjerner vi utstyret og det destrueres på en miljømessig forsvarlig måte.

Vil du vite mer? Ta kontakt for mer informasjon.