Etterforskning og internasjonalt arbeid

Erfaringsnivå

Våre medarbeidere har lang erfaring fra viktige posisjoner innenfor politiets antiterrorvirksomhet, fra Politidirektoratet og Justisdepartementet, med blant annet utarbeidelse av planverk for sikkerhet og katastrofeberedskap, og fra operative funksjoner ved Oslo politidistrikt.

Flere av våre medarbeidere har også mange års erfaring med internasjonal krisehåndtering gjennom internasjonale oppdrag for FN i krigs- og konfliktområder.

Blant våre medarbeidere har vi også en tjenestemann med etterforskningserfaring fra krigsforbryterteamet ved Kripos, som har arbeidet med gode resultater i flere post-konfliktområder.

Vår betydelige erfaring fra maritime antiterror operasjoner og god kunnskap om objektsikring, skipstyper, rederivirksomhet og drift av skip.

Et unikt internasjonalt nettverk

Vårt kontaktnett i en rekke land med ledere på beslutningsnivå gjør at vi kan innhente nødvendig informasjon raskt og effektivt. Foruten Europa har vi et godt kontaktnett i Somalia, Rwanda, Liberia, Marokko, Egypt, Etiopia, Tanzania, Kenya og Libya. Vi har utført arbeidsoppgaver i de nevnte land.

Les mer om våre tjenester her:

Se våre referanser