På søk etter å gjenskape verdier

Navigare etterforskning

Gjennom vår solide erfaring fra etterforskningsarbeid i Politiet og spesialenheter ved Kripos, kombinert med oppdrag over lang tid i utlandet, har vi opparbeidet oss en betydelig ekspertise og kompetanse som vi kan tilby bedrifter og privatpersoner.

Vi kan yte bistand og rådgivning for å forebygge alle typer kriminalitet, og forutse mulige, truende hendelser. Vi tilbyr også etterforskningstjenester der det er mistanke om økonomisk utroskap, underslag, forfalskninger og annen relatert kriminalitet.

Mistanke om økonomisk utroskap – en utfordring å håndtere

Mange virksomhetsledere ønsker at en etterforskning av økonomisk utroskap og underslag løses uten offentlig innsyn og oppmerksomhet, og selv om de store bedriftene kan ha en egen sikkerhetsansvarlig vurderes det ofte som en bedre løsning å engasjere eksterne etterforskere. Som en naturlig del av oppdraget tilbyr vi å bistå med avskjedigelser som en konsekvens.

Etterforskning handler om å gjenskape verdier

Mindre virksomheter kan oppleve at en medarbeider stjeler av lasset eller på annen måte tilrøver seg arbeidsgiverens verdier. Dette kan være alt fra tyveri i kassa i en butikk til underslag utført av den økonomiansvarlige i bedriftens ledelse i en større virksomhet.

Navigare Security har lang erfaring med slike saker, og med vår arbeidsmetodikk gjennomfører vi denne typen oppdrag på en skånsomt, men effektivt og resultatorientert måte.

Privat rådgivning

Stadig flere enkeltpersoner og ressurssterke familier kjenner på en økende frykt for å miste sine verdier, og vi må innse at denne formen for kriminalitet dessverre øker, i tillegg til at det totale trusselbildet i mediene også påvirker vår opplevelse av usikkerhet.

Vi hos Navigare Security kan tilby personlig rådgivning i forhold til forebyggende tiltak, utarbeidelse av sikkerhetsplaner og etablering av gode rutiner. Ved akutte trusselsituasjoner gir vi også døgnet-rundt-support til våre kunder.

Som kursleverandør gir vi også opplæring i forebyggende sikkerhet og selvforsvar, og utdanning til sikkerhetspersonell.

Les mer om våre andre tjenester her:

 

Se våre referanser