KIDNAPPINGSRISIKO I NORGE

Fredag 18.1.18 var jeg på et foredrag i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd. Foredraget var for ca. 80 personer fra næringsliv og privat. Temaene for foredraget var risiko for kidnapping i dag, noen eksempler på gjennomførte kidnappinger og hva den enkelte kan gjøre for å redusere risiko. Foredragsholdere var fra det private næringsliv og kjent av meg fra tidligere. Min oppsummering er delvis basert på foredragene, men krydret med egne vurderinger.

Kort oppsummert 

  1. Kidnappingsrisikoen i Norge er generelt meget liten, også sammenlignet med Sverige. Vi har få kriminelle grupperinger som har kapasitet og motivasjon til å planlegge samt gjennomføre kidnappinger på en profesjonell måte. Den verserende kidnappingssak ble ikke debattert. Etter mitt syn er «Hagensaken» meget spesiell. Tidsaspektet i saken og manglende utvikling kjennetegner ikke den typiske kidnappingssak. Er det en kidnappingssak viser den at –  det å være velstående og leve et liv totalt uten en plan for å sikre seg og sine kan medføre økt risiko for kidnapping.

De få tilfeller av kidnappinger som er kjent  i vårt land har noen særpreg. Det har primært vært saker hvor det er uregulert gjeld som har vært den utløsende faktor. Forfalt gjeld, gjerne opparbeidet gjennom ulovlig spillvirksomhet, omsetning av narkotika samt private lån med høye renter ofte fra kriminelle grupperinger er faktorer. Ofrene har gjerne blitt holdt en kort intensiv periode og sakene kulminerer ved at det finnes en løsning begge parter kan leve med. Politiet blir sjelden involvert. 

Det har vært noen saker som kan minne om kidnapping, men som i realiteten er blitt behandlet som ran. Gjerningsmenn tar seg inn til privatpersoner hjemme eller på kontor og ved bruk av trusler og eller vold raner ofrene for verdier for deretter å forlate området. I noen av tilfellene har ofrene blitt skadet og i et par tilfeller drept. Den type hendelser skjer sporadisk, bærer preg av impulsivitet og er dårlig planlagt. Felles for  sakene er at de blir oppklart. Ofrene har vært tilfeldig valgt og har ikke hatt sikringstiltak. 

Det har vært flere utpressingssaker de siste årene med trusler om blant annet kidnapping. Politiet løser ofte sakene som gis prioritet.  Det ble bemerket at det finnes saker som er blitt løst uten at politiet og det offentlige har vært involvert. 

2. Tendensen viser ingen økning i risikoen for å bli kidnappet i Norge. Årsaken er sammenfattet. Norge er et land med generelt lite voldskriminalitet. Økningen i voldskriminalitet skjer i innvandrermiljøer og innenfor kriminelle grupperinger. Vi har i de siste ti årene sett en økning i kriminelle grupperinger som stammer fra blant annet Albania og Tsjetsjenia. De vil kunne ha kapasitet, men foreløpig har de konsentrert seg om det lukrative narkotikamarkedet. Norske kriminelle grupperinger som vil kunne ha gjennomføringskraft og evne til å foreta kidnappinger er klar over risikoen og har så langt ikke kidnappet seriøse forretningsmenn eller private personer. Problemet med organiserte kriminelle grupperinger fra andre land øst i Europa representerer i dag en mindre risiko. 

Det er krevende å kidnappe profilerte personer. Det vil raskt skape oppmerksomhet og politiet vil lett bli koblet inn. Det vet de kriminelle grupperinger. Skal de lykkes må det gå kort tid fra handlingen skjer til de får sine løsepenger. Hensikten med en økonomisk motivert kidnapping er å finne ofre som kan gi god økonomisk uttelling vurdert mot risiko raskt. Det er meget krevende å holde personer som gissel over lengere tid. Det krever logistikk, vakthold og ikke minst øker risikoen for å bli avslørt med tiden. 

Risikoen for politiske rettede kidnappinger i Norge er minimal. Politiets Sikkerhetstjeneste nevner det heller ikke som en risiko i sine årsrapporter.

Flere av våre kunder opererer i utlandet. Kidnappingsrisiko i deler av Afrika, Sør-Amerika og Asia er vesentlig høyere. Det skal alltid utarbeides en risikovurdering med forslag til tiltak før avreise.

Vi lever i et åpent samfunn, de færreste av de velstående i Norge har betydelige sikkerhetstiltak da det ikke vurderes som nødvendig. Politiet i Norge har interne retningslinjer knyttet til håndtering av kidnappingssaker. De har også utviklet en veileder – Tigerkidnapping –  som jeg kan oversende dere. Veilederen er ikke åpen for allmennheten.

3. Tiltak

Rådet for hva som skal gjøres preventivt bør baseres på en risikovurdering samt for bedriftsledere og firma som driver virksomhet som kan medføre en risiko for ansatte. Alle virksomheter bør ha en beredskapsplan samt gode rutiner når ansatte er på reise. De som driver en virksomhet og dermed er profilerte gjennom media og kjent for sin rikdom vil teoretisk være blant de som kan bli utsatt og som bør vurdere mer omfattende sikringstiltak.

Den beste sikkerheten er gode rutiner og velfungerende passive sikringstiltak både på arbeidssted og bolig. Solide dører på bakkenivå med gode dirkefrie låser, alarmsystem, helst kameraovervåkning, og aldri låse opp for ukjente. Tenk også på de nære familiemedlemmer slik at også er omfattet av sikringstiltakene. «Et kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd». Det er viktig å vite hva de yngre gjør, og hvor de er slik at risiko kan vurderes og eventuelle tiltak iverksettes. Vi har i flere år lært opp utsatte personer i hvordan de skal ivareta sin sikkerhet når de er ute, enten kjører bil eller går. Det gir økt årvåkenhet og er et preventivt tiltak.

Oppdages det tegn på at du blir overvåket eller innbruddsforsøk, vurder hendelsen kritisk, konsulter sikkerhetsansvarlig og gjør en vurdering. Politiet er alltid primærpunktet om det oppstår en kritisk situasjon.

Navigare Security kan gi rådgivning og hjelpe til med å implementere tiltak basert på den enkeltes behov. Slik kan risiko reduseres og den tryggere hverdag er resultatet.

Mvh. Kato Stokkan

Viva España

Viva España

Jeg var ansatt som nordisk politi sin representant på Solkysten i Spania i overkant av 4 år og i den perioden hjalp jeg mange nordiske borgere. Dessverre var det mange som ble lurt, svindlet, bedratt og truet. Språkproblemer, manglende kjennskap til spansk byråkrati og kultur gjorde ikke saken lettere for mange. Dessverre oppstår problemene ofte når nordiske borgere skal kjøpe, selge eller leie bolig. Ved å gjøre undersøkelser i fortid kan du unngå at du får ubehagelige overraskelser i ettertid.  Tenk om du kjøper din drømmebolig med utsikt ut over havet, og det blir bygget en blokk neste år som tar hele utsikten din! Ved enkle undersøkelser kan vi finne ut hva som skal skje i framtiden, og hvordan du kan unngå å falle i feller.

Høyesterett i Spania har nylig kommet med en dom som klart sier at de som har kjøpt timesharingsleiligheter med flytende uker kan heve sine kontrakter. Vi vet hvilke advokater som kan hjelpe til.

Jeg har opplevd at enslige nordmenn har blitt lurt til å betale ut penger feilaktig fordi de ikke kjenner sine plikter og rettigheter. Noen er blitt truet av naboer, og frastjålet gjenstander uten å gjøre noe med det fordi de ikke behersker språk og forstår hvordan de skal anmelde saken. De har derfor tapt verdier og blitt nektet forsikringsutbetalinger.

Spansk politi har begrenset kapasitet og ressurser. Vi har kapasitet og ressurser, og vi kan hjelpe deg slik at du slipper frustrasjoner og økonomiske tap. Våre samarbeidspartnere er dyktige advokater og tidligere politifolk som vi samarbeider med.

Navigare Security kan gjennom vårt kontaktnett i Spania, for en fornuftig pris tilby  tjenester og undersøkelser:

  1. I forbindelse med kjøp og salg av bolig
  2. Assistanse ved trusler, underslag og bedrageriforsøk
  3. Dokumentasjon for forsikringsselskap
  4. Assistanse ved sykdomstillfeller og død
  5. I hvordan sikre din bolig mot innbrudd og tyveri

Ring oss gjerne eller kontakt oss for en fri konsultasjon. Husk vi kjenner Spania, kulturen og ikke minst behersker språket.

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

Unngå å bli et voldtektsoffer. Her er 10 gode råd.

Desember er en måned hvor det dessverre er økning i antall voldtekter. Det drikkes mer alkohol enn ellers i året, og noen blander alkohol og andre preparater, bevisst eller ubevisst. Vurderingsevnen blir nedsatt, noe som gjør at vi ikke tenker og handler fornuftig.

Det finnes mennesker som vil utnytte en slik situasjon, og det kan føre til voldtekt. I løpet av min politikarriere både i Norge og utlandet har jeg sett resultatet av voldtekt og alle de problemer det medfører for ofre og deres familier. Dessverre er det noen som sliter heler livet som en følge av overgrepet.

Politiet gjør hva de kan for å forebygge straffbare handlinger, men de vil dessverre ikke alltid kunne være på rett sted til rett tid. En del av voldtektene skjer i forbindelse med fest, på vei hjem fra byen, eller som en følge at du har blitt med i en bil og ikke kjenner føreren og de andre passasjerene.

Her følger 10 enkle råd som vi har prioritert, og som samstemmer med politiets råd:

1 Drikk deg aldri full

Unngå å bli overstadig beruset. Kjenn dine grenser, det er din beste forsikring. Er du sterkt beruset vil du være mer utsatt. Voldtektsmannen vil plukke sine ofre ut fra hvor beruset de er og hvor lite de kan ta vare på seg selv.

2 Vis selvsikkerhet og årvåkenhet

Vær våken og følg med på det som foregår rundt deg. Vis at du utstråler selvsikkerhet og at du kan ta vare på deg selv. Det forebygger vold.

3 Vær bevisst antrekket du velger

Det er dessverre en realitet at voldtektsmenn ser etter kvinner med minst mulig klesplagg på seg, dette fordi det er lett å rive av. Og har du i tillegg høye hæler og trange skjørt blir du ingen god 100-meterløper! Ha dette i tankene, hvis du vet du skal gå hjem alene etter en bytur.

4 Ha med deg alarm

Alarm kan skremme bort overgriperen. Ha denne lett tilgjengelig i lommen. Politiet anbefaler alarm fremfor selvforsvarspray. En spray er likevel effektiv og lett og bruke. Har du sprayen i hånden så er du godt forberedt.

5 Lag lyd

Snakk i mobilen hvis du går alene. Det viser seg at jo mer lyd du lager, jo større sjanse er det for at voldtektsmannen gir opp planene om voldtekt.

6 Vær på vakt overfor «hjelpere»

Vær på vakt overfor personer som dukker opp og tilbyr seg å følge deg hjem. Vær forsiktig, og tenk deg om før du lar dem følge deg til døren. Det kan være de har en baktanke.

7 Velg godt opplyste gater

Unngå stille eller uopplyste gater på så langt det lar seg gjøre. Voldtektsmenn velger seg gjerne slike områder for sin ugjerning. Gå heller en omvei i en opplyst gate fremfor snarveien gjennom mørke områder.

8 Gå der du vet det er folk

Om du må gå hjem gjennom folketomme områder, gå sammen med andre. Følger noen etter deg, vis dem gjennom din måte å være på at du er klar over at du vet at de følger etter deg. Gå mot steder hvor det er folk du kan stole på, og snakk med dem. Vær spesielt observant de siste meterne før du er hjemme.

9 Rop høyt

Blir du først angrepet, rop høyt for å fange oppmerksomheten til omgivelsene. Slå, skrik, spark og forsøk å komme deg unna, og ikke la overgriperen få anledning til å kontrollere deg.

10 Be sjåføren vente

I mange voldtektssaker har kvinnen blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt rett ved hjemmet, eller i sin egen oppgang. Tar du taxi hjem, be taxisjåføren vente til du er trygt inne i oppgangen din. Unngå for all del pirattaxi.

 

KatoKato Stokkan
Navigare Security AS

Vi anbefaler alle å ta et kurs hvor du lærer deg å fremstå med selvsikkerhet og forsvare deg mot angrep. Les mer her.

 

Ubebodde feriehus i Florida – en magnet på svindlere

Ubebodde feriehus i Florida – en magnet på svindlere

En europeisk golfentusiast besøkte Florida og fikk øye på et praktfullt hus på en golfbane i et lukket boligfelt. Han slo til og bestemte seg for å kjøpe drømmeboligen. Han engasjerte ingen sertifisert eiendomsmegler eller eiendomsforvalter, hverken ved tanke på kjøpet eller for videre forvaltning. Planen var at han skulle bruke stedet regelmessig og anså det derfor ikke relevant.

Oversvømmelse

Når han var i Europa fikk han beskjed om at det var en oversvømmelse i huset forårsaket av et vannrør som hadde gått i stykker. Hus og innboforsikring var tegnet på huset, men dessverre hadde han ikke sett godt gjennom vilkårene. Forsikringen hadde et unntak for slike saker om huset hadde stått ubebodd i en lengere periode og derfor kom ikke forsikringen til nytte.

Et enkelt svindlerbytte

Boligen sto nå ubebodd, og eieren befant seg nå i Europa. Svindlere fant ut at huset var ubebodd gjennom noen registre, og de tok opp et stort lån i en bank med sikkerhet i huset til eieren, med hans egen forfalskede underskrift. Pengene ble sendt ut av landet til et land i Sør-Amerika.

Da politiet ble informert om hendelsen var svindlerne forsvunnet. Banken fortsatte å sende ut brev til europeeren, som ikke tok seg tid til å gjøre mer med saken. Flere brev ble ignorert, kastet og oversett. Han trodde det ikke ville få noen større konsekvens for ham.

Mange ubebodde feriehus blir et lett bytte for svindlere

Mange ubebodde feriehus i Florida blir et lett bytte for svindlere

Et sjokk for eieren

Banken sendte så en låsesmed til drømmeboligen og skiftet låsene. De tømte bassenget for vann og monterte metallstenger over bassenget, slik at ingen kunne bruke det eller komme til skade. Når europeeren kom tilbake til sin drømmeboligen fikk han et sjokk. Han fikk ikke engang tilgang til boligen!

Et mareritt som kunne vært unngått

Europeerens ferie ble nå fylt med stress, advokatutgifter ved håndtering av det falske lånet på hans navn med sikkerhet i hans bolig, sette inn nye låser, fjerne metallstenger over bassenget og fylle det opp igjen. Alt dette fordi han ikke hadde engasjert en forvalter til å passe på hans eiendom.

Det er ikke alltid like hyggelig å bli rik på erfaring, men heldigvis endte dette marerittet bra!
Så har du planer om å kjøpe er feriehus i Florida kan vi gjøre undersøkelser og assistere i prosessen. slik at slike problemer kan unngås.
Ta kontakt med oss.

 

Selvforsvar – kunsten å være føre var og etter snar

Selvforsvar – kunsten å være føre var og etter snar

Det er et universelt akseptert prinsipp at en person som blir utsatt for et ulovlig angrep kan forsvare seg og sine. Det handler om å ta vare på din egen sikkerhet. Selvforsvar er retten til å bruke forsvarsmetoder for å forsvare deg.

Vi alle reiser og utforsker stadig nye steder, noe som gir oss nye utfordringer i forhold til sikkerhet, og hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et potensielt offer eller ikke. Det har derfor stor betydning

  • hvordan du tillater andre å snakke til deg,
  • hvor langt du lar andre nærme seg når du ikke ønsker tilnærming, og til slutt
  • hvordan du reagerer på forsøk eller vold mot deg.

Hvilke mentale grenser setter du?

Måten du takler en situasjon på. Tankesettet ditt.

Det handler om dine holdninger og troen på at du kan lykkes. Hjernen din skal oppfatte at den står overfor en fare – og reagere deretter. Din mentale grunnholdning og utstråling skal vise den du står overfor at du vil representere en trussel for vedkomne. Greier du det har du flyttet dine egne forhåndsbestemte grenser, der din evne til å vurdere, mestre og takle en trussel der og da kan avverge en voldshandling.

Vil du lære mer om hvordan du kan skape din egen trygghet og opparbeide deg mental styrke?

Les mer om kurset «Trygghet og selvforsvar! her!

 

Respekten for annerledeshet og lokal kultur

Respekten for annerledeshet og lokal kultur

Jeg har arbeidet i områder av verden der det kan virke som et menneskeliv har liten verdi. Med egne øyne har jeg opplevd grusomheter jeg ikke unner noen å se. Og de sterke bildene som stadig dukker opp på netthinnen må jeg leve med resten av livet.

Kato

Kato Stokkan, daglig leder

Når det er sagt har jeg også fått med meg gode minner fra mange sterke menneskemøter på mine oppdrag i trusselutsatte områder rundt i verden. Jeg har hatt gleden av å møte og samarbeide med flotte folk som har gjort uslettelige inntrykk på meg, mennesker som med sin væremåte og framferd i seg selv har vært med på å skape fred og balanse.

Aldri løsnet et eneste skudd

Gjennom alle disse årene har jeg og mine medarbeidere vært i mange farlige situasjoner, der våpen har vært en del av vårt arbeidsantrekk. Men til tross for den høye risikoen vi har utsatt oss selv for på oppdrag for å beskytte eller skape trygghet, har vi aldri løsnet et eneste skudd. Hvordan har det vært mulig?

Jeg er overbevist om at grunnen er vår grunnleggende holdning om alltid å tenke fredfulle løsninger for å dempe konfliktnivået. I all beskjedenhet vil jeg si at vi er gode til å behandle mennesker, og vi er nøye med å velge riktige folk til oppdragene vi er engasjert i.

God kommunikasjon og tillit

Ved å vise respekt og ta hensyn til lokalbefolkningen, skape god kommunikasjon og få en forståelse av lokal kultur og samfunnsstruktur oppnår vi å få nødvendig tillit for å kunne sikre full effekt på jobben vi skal gjøre for våre oppdragegivere.

Hvis vi lykkes med å få lokalbefolkningen til å spille på lag med oss, da har vi vunnet en stor seier. For hvis de lokale liker oss vil de også varsle oss hvis noe skjer. Og disse trådene ut i lokalbefolkningen er viktige å opprettholde gjennom hele prosessen.

I våre analyser og rapporter har vi derfor også med utfordringer lokalbefolkningen lever med, som for eksempel at de må gå mange kilometer for å hente vann. Da innhenter vi opplysninger om hva det vil koste å bore etter vann og hvordan man kan få laget en brønn. På den måten vil folket få en sterk tillit til oss, som igjen gjør arbeidet vårt enklere og tryggere.

Vår jobb er å forebygge

Vi vil representere en forskjell ved å vise respekt for andre mennesker, andre kulturer og andres måte å tenke på. Dette bærer hele vår ”Standard Operation Procedure” preg av.

Vi satser alltid på å ha en defensiv rolle, vise en passiv og konfliktdempende framferd og alltid gjøre hva vi kan for å dempe aggressiviteten.

Vi er her for å skape trygghet

Kato Stokkan, daglig leder i Navigare Security AS