Offentlige virksomheter

Sikkerhetsrådgiving spisset til offentlige virksomheter. Tilpasset og skreddersydd.
 

Les mer basert på behov:

STRATEGISKOPERASJONELT
I samspill.

Navigare Security har referanser fra omfattende oppdrag i offentlig sektor for å utvikle og forbedre beredskapsplaner og gjennomføre sikkerhetsanalyser. I samarbeid med ledelsen hos dere, våre eksperter, rådgivere og analytikere utarbeider vi de strategiske, operasjonelle og organisatoriske tiltakene som trengs for å sikre virksomheten mot uønskede hendelser. Vårt formål er å skape trygghet, redusere risiko, og øke deres egen operative evne i stab og blant ansatte.

#Beredskap
En nøye gjennomgang av sikkerheten.
Det er et faktum at beredskapsnivået hos norske offentlige virksomheter må forbedres og holdes ved like for å møte interne og eksterne trusler som kan skade drift, personell, omdømme, og mer. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

En strategisk tilnærming til sikkerhet er analyser. Navigare Security gjennomfører blant annet beredskapsanalyser, sikkerhetsundersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyser, samt verdi- og trussel analyser.

Les mer

På operasjonelt nivå med sikte på gjennomgang og forbedring av planverk. Gjøres med bakgrunn i analyser hvor Navigare Security utarbeider og reviderer blant annet beredskapsplaner, beredskapsrutinepakker, tiltakskort, sikkerhetsplanverk, instrukser, med mer.

Les mer

Ansatte har behov for å trene, øve og lære seg sikkerhet. Når strategisk og operasjonelle grep er gjort er det neste steget en implementering av kunnskapen gjennom beredskapsøvelser, sikkerhetskurs og annen praktisk opplæring.

Les mer